budynek firmowy
Category: firma

Prowadzenie firmy – prawa pracownika

budynek firmowy

Każdy, kto prowadzi firmę powinien przynajmniej w małym stopniu znać prawo. W małych firmach zapewne szefostwo radzi sobie z prawem bez pomocy adwokata, natomiast w większych firmach, zatrudniających dużą ilość pracowników adwokat jest niezbędny. Adwokat, który zna się przede wszystkim na prawie pracy będzie miał dużo pracy. Dlatego warto znaleźć skutecznego i zaufanego adwokata, który wykonuje swoje obowiązki rzetelni. Ten ranking skutecznych adwokatów na pewno pomoże w wyborze najlepszego adwokata.

Prawo pracy zawiera wszystkie przepisy dotyczące praw i obowiązków pracowników oraz ich pracodawców. W ich zakres wchodzą rozmaite regulacje określonych uprawnień, czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także poszczególnych urlopów przysługujących pracownikom.

Urlop wypoczynkowy

Tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Jego wymiar zależy przede wszystkim od stażu pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu w tym samym roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu uzyskane zostało przez niego uzyskane. Pracownik ma prawo w całości wykorzystać przysługujący mu urlop.

Udzielenie pierwszego urlopu

Jeżeli zatrudniona osoba podjęła pracę w danym roku kalendarzowym po raz pierwszy, prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskiwane jest przez nią z upływem każdego przepracowanego miesiąca, a liczba dni wolnych zwiększa się z każdym kolejnym miesiącem. Prawo do następnych urlopów będzie przysługiwało pracownikowi w każdym kolejnym roku kalendarzowym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zaległych urlopów, adwokat prawo pracy Łódź pomoże nam w tej kwestii.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Przysługująca każdemu pracownikowi ilość dni urlopu wypoczynkowego zależy od stażu jego pracy Jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, otrzymuje 20 dni urlopu. Natomiast w przypadku dłuższego zatrudnienia, przysługuje mu 26 dni.
Do stażu pracy wlicza się również okres nauki pracownika. Prawo pracy mówi, że jedna część urlopu musi wynosić minimum 14 dni kalendarzowych. Pracownik ma prawo do otrzymywania takiego samego wynagrodzenia podczas urlopu, jak za czas normalnej pracy.

admin

Dodaj komentarz