zdjęcie wentylacji
Category: firma

Jak często wykonywać pomiary skuteczności wentylacji?

Obowiązek wykonywania okresowych pomiarów skuteczności wentylacji należy do właściciela lub zarządcy budynku. Pomiarów dokonuje się w celu weryfikacji sprawności instalacji wentylacyjnej oraz sprawdzenia poprawności jej wykonania z projektem zaopiniowanym przez rzeczoznawcę. Wentylacja powinna spełniać wymagania dotyczące parametrów jakości powietrza oraz poziomu hałasu jaki powoduje. Po wykonanym pomiarze właściciel lub zarządca otrzymuje protokół pomiarów wydajności wentylacji oraz protokół badania głośności.

Obowiązek kontroli budynku

W Polsce nie obowiązują przepisy, które jednoznacznie określają częstotliwość z jaką należy poddawać kontroli przewody wentylacyjne. Pewnie obostrzenia istnieją jednak dla budynku jako całości. Zgodnie z prawem budowlanym wszystkie obiekty budowlane powinny być poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku, w celu sprawdzenia stanu technicznego budynku. Kontrolowane powinny być wtedy elementy budynku narażone na negatywny wpływ warunków atmosferycznych, instalacje gazowe i kominowe (w tym przewody wentylacyjne) oraz instalacje służące do ochrony środowiska.

Warunki specjalne

Pomiary skuteczności wentylacji powinny być wykonywane co najmniej dwa razy w roku dla budynków o powierzchni zabudowy większej niż 2000 m^2 oraz dla budynków, w których powierzchnia dachu przekracza 1000 m^2. Dodatkowo, osoba, która przeprowadza pomiary skuteczności wentylacji jest zobowiązana do zgłoszenia pisemnego raportu z przeprowadzonej kontroli do specjalnego organu. Warto pamiętać, że oprócz obowiązkowej kontroli, niezbędne jest również regularne czyszczenie kominów.

 

admin

Dodaj komentarz