dom
Category: budownictwo

O pracy geodety – czyli jak geodeta wytycza granice?

Procedura wskazania granic działki może różnić się w zależności od przypadku, z jakim geodeta ma do czynienia. Czasem wystarczy jedynie zgłosić się do właściwego Starostwa Powiatowego, gdzie po prostu uzyska się już wcześniej ustalone dane. W innych przypadkach – gdy granice działki są nieznane – przyjdzie nam zmierzyć się z nieco bardziej czasochłonną procedurą.

Wyznaczenie granic poprzez Starostwo Powiatowe

W tym przypadku usługi geodezyjne polegają jedynie na odszukaniu, a także wskazaniu właścicielowi gruntu punktów granicznych. Informacje na ten temat geodeta uzyskuje poprzez kontakt z właściwym Starostwem Powiatowym. Gdy w przeszłości właściciele działek podpisali porozumienie, co do przebiegu graniczących ze sobą działek, informacje na temat znajdą się właśnie w tym urzędzie.

Czasem mamy do czynienia również z taką sytuacją, gdy punkty graniczne zostały wcześniej wyznaczone, ale uległy one zniszczeniu. Na podstawie uzyskanych danych geodeta Agnieszka Bobek może ponownie wyznaczyć punkty. Czas oczekiwania na wykonanie tego typu procedury wynosi od jednego do nawet sześciu tygodni.

Gdy działka nie ma wyznaczonych granic

Nieco więcej czasu i uwagi należy poświęcić sytuacji, w której to prawnie działka nie ma wyznaczonych granic. Tutaj również niezbędna będzie dokumentacja ze Starostwa, która wskaże ewentualne poszlaki, co do przebiegów punktów granicznych. Geodeta podejmuje również dialog z sąsiadami, którzy zostają wcześniej poinformowani o przebiegu dochodzenia i mogą wypowiedzieć się na temat lokalizacji punktów. Po uzgodnieniu granic i potwierdzeniu danych w dokumentacji, granice działki są zobowiązujące. Cała procedura trwa około 1-2 miesięcy.

 

admin

Dodaj komentarz